...

Zdjęcia z wesel

Przedstawiam galerię wybranych zdjęć z wesel, które prowadziłem na terenie Polski południowej jako DJ. Fotografie otrzymałem dzięki uprzejmości Par Młodych i fotografów. Bezcenna pamiątka i wizytówka długich godzin przepracowanych z moimi klientami.

Zgadzam się na kontakt e-mail celem przedstawienia oferty

Cechy i zadanie wodzireja

Wodzirej to osoba, która sprawuje piecze nad całą imprezę, dba o jej przebieg. Czym powinna charakteryzować się osoba wodzireja, gdzie ją znaleźć jak wytypować ?

Czytaj więcej ...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.