...

Kategorie wpisów

Tag: wesele w Monice w Chmielowie

Sala na wesele

Dom Weselny „Monika”w Chmielowie

Impreza w domu weselnym „Monika” Tym razem pojechaliśmy do sali weselnej „Monika” w miejscowości Chmielów. Usytuowanie tej sali jest na pograniczu województwa małopolskiego i świętokrzyskiego.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.