...

Kategorie wpisów

Miesiąc: grudzień 2022

Muzyka na wesele

Moja historia jak zostałem didżejem

Ponieważ jako DJ pracuję już sporo lat, postanowiłem w tym spisie zawrzeć trochę historii mojej pracy. „Odkopałem” kilka zdjęć z przeszłości. Rok 2023 Po karnawale

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
YouTube
YouTube
Instagram
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.